World of Warcraft Legion Paladin Sınıfı Değişiklikleri

World of Warcraft’ın bir sonraki eklenti paketin olan World of Warcraft Legion’da bütün sınıflarda önemli değişiklikler olacak. Henüz tam olarak kesinleşmemiş ve deneme aşamasında olan değişiklikleri Blizzard bizlerle paylaşmıştı.

Forum üyelerimizden EmrecanOnline isimli üyenin Türkçeye çevirdiği yazıyı aşağıdan okuyabilirsiniz. Kısa zaman içerisinde diğer sınıflarla ilgili değişiklikler de sitemizde yayınlanacaktır.

Paladin sınıfının değişikleri ile ilgili yorumlarınız konu altından veya forum sayfamızdan yapabilirsiniz.

Legion eklenti paketiyle ilgili bilgi için tıklayın.

 

legion-paladin-degisiklikleri

Holy

Yapımcılar Holy paladinin şu an bulunduğu pozisyonu beğendiklerini ve değişiklik olarak oynanış üzerinde ufak ayarlamalara gittiklerini söylüyorlar. Beacon of Light eşsiz bir yetenek aynı kalmaya devam edecek. Diğer spell ve talent’lar Holy paladinin heal atmak istediği oyuncuya daha yakın pozisyon almayı tercih edeceği şekilde ayarlanmış(melee dahil). Bu oyun şekli, hedefle arasındaki mesafe azaldıkça daha fazla heal atmasına olanak sağlayan yeni Mastery: Lightbringer etkisi, buna ilave Aura talentlarıyla desteklenmiş. Bunun yanında Light of Dawn’ın ilk hali olan Cone şeklinde heal olayına geri dönülmüş.
Talentlar tercihe göre heal spellerini kullanırken, ofansif yeteneklerini de sergileme imkanı sunuyor. Light of the Martyr, Holy paladinin kendi canından feda edip, heal atmasını sağlıyor. Holy paladinler için  en değişiklik ise; oyuncuları tek bir rotasyon kullanmaya zorlayan Holy Power’ın kaldırılması ve ana kaynak olarak Mana’ya geri dönülmesi olmuş.

Holy Spellere bakalım;

 • Holy Light : 40 yard range’i, 2.5 sn. cast süresi var. %2 mana harcıyor. Yavaş ve etkili heal.
 • Flash of Light : 40 yard range’i, 1.5 sn. cast süresi var. %4 mana harcıyor. Hızlı, pahalı heal 🙂
 • Light of the Martyr : 40 yard range’i var. Instant kullanılıyor. %2.5 mana harcıyor. Orta seviye canınızı düşürüp, orta oranda heal atmayı sağlıyor. Kendi üzerinde kullanılamıyor. 🙂 )
 • Light of Dawn : 1.5 sn. cast süresi ve 12 sn. cooldown’ı var. %4 mana harcıyor. 15 yard içerisinde, önünde bulunan 5 kişiyi cone şeklinde healliyor.
 • Holy Shock : 40 yard range’i, 10 sn. cooldown’ı var. Instant kullanılıyor ve %1.5 mana harcıyor. Hedefe orta seviye hasar vermek veya heal atmak için kullanılıyor. Holy Shock crit şansı normalin iki katı.
 • Infusion of Light : Pasif. Holy Shock kritik olduğu zaman, bir sonraki kullanılacak olan Holy Light’ın cast süresini 1.5 sn. azaltıyor ya da bir sonra kullanılacak olan Flash of Light’ın etkisini ise %50 artırıyor.
 • Beacon of Light : 60 yard range’i 3 sn. cooldown’ı var. Instant ve %0.5 mana kullanıyor. Hedefe Beacon of Light buffı kazandırıyor. Beacon of Light buffına sahip olan kişi gruptan başka biri iyileştirildiğinde, heal miktarının yarısı kadar heal alıyor. Beacon of Light buffına sahip kişi üzerinde kullanılan Flash of Light ve Holy Light’ın harcadığı mananın %40’ı geri kazanılıyor.

– Mastery: Lightbringer : Heal attığınız hedefle aranızdaki uzaklık %30’a kadar daha fazla heal atmanızı sağlıyor.

Holy Paladin spesifik talent;

– Beacon of the Lightbringer : Pasif. Mastery: Lightbringer’ın bonusunu %24 oranında artırıyor ve mastery’nin sağladığı heal artışını Hedefe veya Beacon of Light attığınız kişiye olan mesafenize göre artırıyor(hangisi yakınsa).

Protection

Protection paladinlerin de bulunduğu pozisyondan memnun olan yapımcılar, Holy Power’ın silinmesinden kaynaklı birkaç değişiklik yapmışlar. Holy Power gerektiren yetenekler şimdi cooldown’a sahip ve diğer yeteneklerle bir harmoni oluşturması sağlanmış 😀
Crusader Strike ve Hammer of the Righteous üzerinde de çalışılmış. Birbirinin benzeri iki özellik(aoe hariç) üzerinde daha rahat kontrol sağlanabilmesi açısından, bir tanesini Consecration içinde durulurken, AoE proclaması şeklinde ayarlamışlar. Judgment, sabit kalırken, talentlar üzerinden değişikliklere gidilmiş. Defansif özellikler için, Word of Glory gitmiş, yerine paladinin kendi üzerine kullanacağı Light of the Protector gelmiş. Daha etkili olacağı belirtiliyor.Spellere bakalım;Defensive

 • Shield of the Righteous : 3 charge’ı var, 12 sn. recharge süresi var. Standart SotR, hedefe vuruyor ve 4.5 sn.’liğine %25 daha az hasar almasını sağlıyor.
 • – Light of the Protector : Instant kullanılıyor ve 15 sn. cooldown’ı var. Kayıp canınızın %50’sini dolduruyor.
 • – Redoubt : Pasif. oto atak criti 1 charge Shield of the Righteous veya Light of the Protector kazanılmasını sağlıyor.
 • Mastery: Divine Bulwark : Shield of the Righteous’ın kazandırdığı daha az hasar alma miktarını %10, melee atakları blocklama şansını %20, sahip olunan Attack power’ı %20 artırıyor.

Offensive

 • Avenger’s Shield : 30 yard range, Instant, 15 sn. cooldown’ı var. Standart Avenger’s Shield. Ek olarak bir sonraki Shield of Righteous veya Light of the Protector’un etkisini %20 artırıyor.
 • Hammer of the Righteous : 2 charge’ı var, Instant kullanılıyor ve 3 sn. recharge süresi var. Hedefe orta seviyede fiziksel hasar veriyor. Eğer Consecration içinde duruluyorsa kullanıldığında, 8 yard içindeki diğer hedeflere de bir miktar holy hasar veriyor.
 • Grand Crusader : Pasif bir yetenek. Bir melee atağı avoid ettiğinizde veya Hammer of the Righteous kullandığınız zaman %15 şansla Avenger’s Shield cooldown’ı resetleniyor.
 • Judgment : 30 yard range, Instant, 6 sn. cooldown. Bildiğin Judgment.
 • Consecration : Instant, 9 sn. cooldown. Bu da bildiğin Consecration.

Protection paladin spesifik talent;

– Blessed Hammer : Instant, 2 charge’ı ve 3 sn. recharge süresi var. İleriye doğru AoE vuruş, çarptığı düşmanlara orta seviye holy hasar veriyor. Hammer of the Righteous’ın yerine geçiyor.

Retribution

Retribution Paladin Legion Değişiklikleri

Retribution paladinde sağlam değişikliklere gidilmesi düşünülmüş. Bu değişikliklerin nedeni Paladinde özellikle uzaktan kullanabildiği birçok spell bulunması.  Paladin için “Melee pozisyonunda mı? spell caster mı? yoksa ne bunlar?” sorularının ortaya çıkardığı durumu değiştirmek istemişler. Yeni yetenek, Blade of Justice(ve beraberinde birçok talent) oynanış şeklinde büyük etki yaratacak deniyor. Retribution Paladinler, Holy Power kullanmaya devam edeceklermiş.

Spellere bakalım;

 • Crusader Strike : Instant, 4.5 sn. cooldown. Standart Crusader Strike, 1 Holy Power kazandırıyor.
 • Blade of Justice : 12 yard range, Instant, 12 sn. cooldown. Yüksek miktarda Holy hasar verirken, 2 Holy Power kazandırıyor.
 • Judgment : 30 yard range, Instant, 12 sn. cooldown. Judgment. 6 sn. içinde kullanılan, Holy Power üretici ya da harcayıcı yeteneklerin yaptığı hasarı %30 artırıyor.
 • Templar’s Verdict : 3 Holy Power kullanıyor, Instant. Yüksek holy hasar veriyor.
 • Divine Storm : 3 Holy Power kullanıyor, Instant. 8 yard içindeki düşmanlara güçlü holy hasar veriyor.
 • Conviction : Pasif. Crusader Strike ve Blade of Justice, %20 şansla ekstra Holy Power kazandırabiliyor.

– Mastery: Hand of Light : Crusader Strike, Blade of Justice, Divine Storm, ve Templar’s Verdict %45 ek Holy hasar veriyor.

Retribution Paladin spesifik talent;

– Lothar’s Might : 30 yard range, Instant, 30 sn. cooldown’ı var. Kılıcı bir noktaya fırlatıyor, tekrar aktive edildiğinde Paladin’i kılıcın olduğu yere teleport ediyor ve o noktada bulunan düşmanlara orta seviye holy hasar veriyor. Hand of Hindrance’ı yeteneğinin yerine geçiyormuş.

Anlaşılan o ki Legion eklenti paketinde bambaşka bir paladin göreceğiz. Siz değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir